Alerts

【POSTS】

View all

District Rate of Sunsari for the fiscal year 2079/080 कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेशिन तथा उपकरण भाडा सम्बन्धी जिल्ला दर रेट आ.व.०७९/०८०

District Rate of Sunsari for the fiscal year 2079/080 कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी…

TSC PRA VI second paper Exam center

TSC PRA VI second paper Exam center  प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्…

Load More
That is All