District Rate of Sunsari for the fiscal year 2079/080 कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी, मेशिन तथा उपकरण भाडा सम्बन्धी जिल्ला दर रेट आ.व.०७९/०८०

District Rate of Sunsari for the fiscal year 2079/080 कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री, ढुवानी…

TSC PRA VI second paper Exam center

TSC PRA VI second paper Exam center  प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्…

TSC NI MA VI second paper Exam center || Sikshak sewa aayog dosro likhit patra Exam center || निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा(विषयगत) को केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना २०७९

TSC NI MA VI second paper Exam center || Sikshak sewa aayog dosro likhit patra Exam center निम्…

TSC MA VI second paper Exam center || Sikshak sewa aayog dosro likhit patra Exam center || माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा(विषयगत) को केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना २०७९

TSC MA VI second paper Exam center || Sikshak sewa aayog dosro likhit patra Exam center - 2079 …

Load More
That is All